.

e-mail: karaganda@kemash.kz
/. 8 (7212) 773-330
: . 12, 118

: e-mail: karaganda@kemash.kz
:
.: